WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, PRZECIWDZIAŁAĆ

Wiedza w zakresie w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii ze względu na rozwój i zmiany społeczne wymaga ciągłego uzupełniania. Prowadzone przez nas zajęcia, warsztaty i szkolenia zyskały sobie jak dotąd odbiorców ich zainteresowanie i pozytywną ocenę.

W naszym rozumieniu profilaktyk poprzez swój osobowy wpływ, otwartą i konkretną komunikacje opartą na znajomości problemów rozwojowych, problemów uzależnień oraz problemów lokalnego środowiska, stanowi wartość niezbędną w pracy współczesnej szkoły, placówki, przedsiębiorstwa lub zakładu pracy.

Uznajemy zasadę, że to nie programy rozwiązują problemy społeczne, lecz mądrzy, odważni i zaangażowani ludzie.

Rozumiemy, że dzieci i młodzież mają potrzebę, aby przyłączyć się do działań profilaktycznych w sposób jak najbardziej dla siebie naturalny. Większość z nich posiada prawidłowe przekonania w zakresie problemów narkomanii, ale nadal poszukują autorytetów, ciekawych ludzi, wsparcia i zrozumienia dla swoich życiowych dylematów. Chcemy wspierać ich w dorastaniu tak, aby miały więcej wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z zagrożeniem, jakim są uzależnienia.

Aktywnie wspieramy w rozwoju zawodowym i wychowawczym rodziców i nauczycieli poprzez dostarczanie im najbardziej aktualnej wiedzy w zakresie profilaktyki problemów narkomanii.

Zaangażowani specjaliści poszukują sprawdzonych programów, a jednocześnie poszukują nowych form dla ich realizacji. Podejmujemy z uważnością problematykę, która ich angażuje, zapraszamy do udziału w szkoleniach i warsztatach wspierający ich w pracy oraz w rozwoju zawodowym.

Naszym celem jest budowanie systemu działań informacyjnych i edukacyjnych, wspieranie rozwoju wiedzy na temat skutków zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych oraz trudności, jakie niosą z sobą uzależnienia behawioralne.