PUZLE

PROFILAKTYKA UNIWERSALNA ZACHOWAŃ TRUDNYCH
WARSZTATY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLU


Zapraszamy do współpracy w programie PUZLE wychowawców grup przedszkolnych

Odbiorcy: dzieci w wieku 4-6 lat
Czas trwania: 4 godziny lekcyjne

Realizacja po ustaleniu terminu: osobiście w Biurze AGRADO  lub w Centrum Profilaktyki Społecznej 
T-mobile :   728 784 397


Treści programu PUZLE skoncentrowane są wokół wartości, jaką jest radość płynąca z życia w zdrowym i bezpiecznym otoczeniu.

Poprzez metaforę bajki uczestnicy mogą koncentrować swoją wyobraźnię oraz przeżywanie wartości jakimi są; przyjaźń, dobro, prawda, bliskość, zaufanie do siebie i innych płynące z pokonywania wspólnie trudności i przeżywania wspólnych sukcesów.

Doświadczenie dzieci w trakcie programu organizowane jest wokół poczucia bliskości, wynikającego z odkrywania podobieństw tkwiących we wspólnych dążeniach i wartościach. Klimat bajek wpływa znacząco na poczucie bezpieczeństwa i wzmacnia siłę przekazu wartości.

Cele programu:
• Poznanie i wzmacnianie integracji grupy,
• Rozbudzenie zainteresowania programem zajęć,
• wzbudzanie radości i optymizmu
• Budowanie zaufania i bezpieczeństwa w grupie,
• Wzmacnianie poczucia własnej wartości,
• Poznanie cech dobrego przyjaciela,
• Uzmysłowienie praw i obowiązków przyjaciół,
• Kształtowanie odpowiedzialności w okazywaniu uczuć.