PARA-SOLO
PROFILAKTYKA UNIWERSALNA ZACHOWAŃ TRUDNYCH
WARSZTATY DLA DZIECI KLASY I-III


Zapraszamy do współpracy w programie PARA-SOLO wychowawców klas I - III

Odbiorcy: dzieci klas I - III
Czas trwania: 4 godziny lekcyjne


Treści Programu PARA-SOLO skoncentrowane są wokół wartości, jaką jest zdrowie i bezpieczne życie. Wśród elementów składających się na tę wartość, podejmowany jest temat przyjaźni, bliskości, zaufania i asertywności.

Uwaga uczniów podczas realizacji programu kierowana jest na problematykę uzależnień od szklanych ekranów.

W trakcie zajęć uczestnicy mogą wspólnie odkrywać i uświadamiać sobie niebezpieczeństwa, jakie kryją się w sobie powtarzalne i kompulsywne zachowania o cechach nałogowych.

Uczestnicy omawiają zdrowe sposoby spędzania wolnego czasu oraz pogłębiają zrozumienie rozróżnienia pomiędzy pasją i rozwojem, a ucieczką i unikaniem odpowiedzialności za życie.

Cele programu:
• poznanie i integracja zespołu,
• budowanie pozytywnej samooceny,
• umiejętność zaprezentowania siebie,
• propagowanie zdrowego stylu życia,
• wskazanie alternatywnych, zdrowych sposobów spędzania wolnego czasu,
• zdefiniowanie pojęcia przyjaźni oraz praw i obowiązków przyjaciela,
• uświadomienie skutków uzależnień od szklanych ekranów,
• zdefiniowanie pojęcia asertywności,
• uświadomienie uczniom różnych postaw jakie można przyjmować wobec innych.