TRENDY
PROFILAKTYKA UNIWERSALNA ZACHOWAŃ TRUDNYCH I UZALEŻNIEŃ
WARSZTATY DLA DZIECI KLASY IV-VI


Zapraszamy do współpracy w programie TRENDY wychowawców klas IV - VI

Odbiorcy: dzieci klas IV - VI
Czas trwania: 4 godziny lekcyjne


Głównymi treściami Programu TRENDY jest problematyka związana ze światem wartości. Uczestnicy podejmują działania, w trakcie których próbują określić własną hierarchię wartości.

Wśród treści związanych z kształtowaniem umiejętności interpersonalnych, podejmuje się pracę w zakresie kształtowania umiejętności aktywnego słuchania, mówienia i przyjmowania. Prowadzący koncentruje również doświadczenie uczestników w zakresie rozpoznawania, przyjmowania i wyrażania uczuć zwłaszcza tych trudnych, takich jak: strach, złość, wstyd, smutek, zazdrość, poczucie krzywdy oraz zdrowych sposobach redukcji napięcia emocjonalnego, jakim jest stres.

Kolejna część treści programu poświęcona jest problemom relacyjnym, takim jak konflikty.

W zakresie problematyki uzależnień prowadzący koncentruje aktywność poznawczą uczestników na odkrywaniu mechanizmów wychodzenia w uzależnienie oraz zapoznaje ich z aktualnie dostępnymi sposobami pomocy osobom i rodzinom z uzależnieniem.

Cele programu:
• wsparcie w rozwoju,
• integracja zespołu klasowego,
• kształtowanie umiejętności konstruktywnego słuchania i mówienia,
• nabycie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć,
• znajdowanie sposobów na rozładowanie napięcia emocjonalnego,
• ukazanie istoty konfliktów między ludźmi oraz możliwości ich rozwiązywania,
• wspieranie rozumienia w rozróżnianiu pasja i rozwoju a ucieczki i unikania odpowiedzialności za życie,
• zapoznanie z formami pomocy osobom i rodzinom z uzależnieniem.