FLOW-ART
PROFILAKTYKA SELEKTYWNA ZACHOWAŃ TRUDNYCH I UZALEŻNIEŃ
WARSZTATY KREATYWNOŚCI


Zapraszamy do współpracy w programie FLOW-ART wychowawców, rodziców i plastyków

Odbiorcy: dzieci, młodzież, dorośli
Czas trwania: 16 godzin / 4 spotkania po 4 godziny


Program FLOW-ART to zajęcia kreatywne i działanie skierowane na wspieranie rozwoju naturalnych uzdolnień uczestników w zakresie ich aktywności twórczej.

Przewidziane są zajęcia w grupach plenerowych zgodnie z zainteresowaniami uczestników;
Plastyka / Plakat
Fotografia / Film
Słowo/Prezentacja /Esej
Plastyka / Słowo / Mural

Program FLOW ART. to również przestrzeń do tworzenia kreatywnych materiałów w zakresie profilaktyki uniwersalnej w temacie Barwy życia.
Warsztaty prowadzone są zgodnie z zasadami Dialogu Motywującego DM.

Cele zajęć:
• wspieranie w rozwoju,
• wspieranie kreatywności,
• wspieranie procesów integracji grupy,
• pobudzanie do aktywności twórczej,
• wspieranie atmosfery życzliwości, zaufania i bezpieczeństwa,
• wzmacnianie poczucia zadowolenia z własnych osiągnięć,
• tworzenie szans na doświadczenie poczucia sukcesu,
• rozwijanie umiejętności wyrażania przekonań i poglądów,
• wspieranie rozwoju różnorodnych form komunikacji,

Materiały i pomoce
• Artykuły plastyczne; kredki, ołówki, farby, pastele
• Sztalugi, pędzle, papier
• Aparat cyfrowy,
• Kamera,
• Komputer