HELP-ER
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
TRENING UMIEJĘTNOŚCI OUTREACH


Szkolenie warsztatowe dla osób pracujących metoda projektową outreach – wyjście – poza - do

Szkolenie warsztatowe stanowi okazje do rozwijania konkretnych umiejętności społecznych, pomaga przygotować uczestników, do tego by byli oni dobrymi słuchaczami, dostarczającymi rzetelnych informacji, udzielającymi potrzebnego wsparcia oraz kierującymi do specjalistów, gdy sytuacja tego wymaga.

Staż bezpośrednio w terenie, metoda projektową outreach – wyjście – poza – do.
Propozycja na rok 2022 to teren gminy Wadowice i okolice.

Zapraszamy do współpracy w programie HELP-ER osoby kreatywne i osoby autentycznie poszukujące dostępnych rozwiązań dla trudności ;)

W odpowiedzi na potrzeby uczestników jest możliwość ćwiczenia metod ułatwiających opanowanie konkretnych umiejętności społecznych, m.in. takich jak: rozpoznawanie motywacji i potrzeb, kształtowanie umiejętności efektywnej współpracy z innymi, rozpoznawanie, przyjmowanie i radzenie sobie z emocjami, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i relaksacji, kształtowanie umiejętności wspólnego konstruktywnego rozwiązywania problemów, kształtowaniem umiejętności planowania, wspieranie kreatywności.

Terminy:
I spotkanie szkoleniowe - wejdź