SLALOM
PROFILAKTYKA SELEKTYWNA ZACHOWAŃ TRUDNYCH I UZALEŻNIEŃ
TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH


Zapraszamy do współpracy w programie SLALOM nauczycieli, wychowawców, rodziców

Odbiorcy: dzieci, młodzież w wieku 14-19 lat
Czas trwania: 16 godzin / 4 spotkania po 4 godzinyCelem Programu SLALOM jest wsparcie i zaangażowanie dzieci i młodzieży w rozwój umiejętności i kompetencji interpersonalnych. Poruszony zostaje temat aktualnego systemu wartości uczestników i na tej płaszczyźnie omawia się istotę czynników chroniących.

W obszarze komunikacji uczestnicy Programu SLALOM będą wspierani w rozwijaniu umiejętności i zasad obecnych w Dialogu Motywującym /DM/.

Zajęcia opracowane zostały tak, aby w trakcie spotkań uświadomić uczestnikom, jak ważne dla prawidłowego rozwoju jest zachowanie równowagi pomiędzy rozwojem psychicznym, intelektualnym, a kondycją fizyczną. Uczestnicy poznają style i techniki radzenia sobie ze stresem, sposoby radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi i zachowaniami trudnymi.

W programie SLALOM uwaga uczestników koncentrowana jest na odkrywaniu swoich przekonań i wiedzy w problemach związanych z zachowaniami ryzykownymi. Rozpoznane w ten sposób zasoby prowadzący stara się porządkować i uzupełniać poprzez dostarczenie aktualnej wiedzy w zakresie profilaktyki uzależnień.

Cele zajęć:
• poznanie grupy, integracja i budowanie więzi, ustalenie reguł panujących w grupie
• autoprezentacja, budowanie pozytywnej samooceny
• pokazanie różnic w odbiorze i rozumieniu komunikatów
• kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania
• kształtowanie skutecznych metod porozumiewania się /DM/
• poznanie i ćwiczenie komunikatów „ ja”
• poznanie barier komunikacyjnych
• ukazanie różnic w odbiorze i rozumieniu komunikatów
• zapoznanie ze stylami radzenia sobie ze stresem
• zapoznanie z technikami relaksacji
• uświadamianie jaką rolę pełni aktywność fizyczna w naszym życiu
• odkrywanie pozytywnych i atrakcyjnych celów w życiu
• wspieranie umiejętności pozytywnego myślenia o sobie i świecie
• odkrywanie sposobów radzenia sobie z zachowaniami trudnymi


Spotkanie pierwsze:
Warsztat samopoznania / Rozwój osobisty

Spotkanie drugie:
Warsztat komunikacji / Porozumienie, zaangażowanie, DM

Spotkanie trzecie:
Wachlarz emocji / Ścieżki umysłu

Spotkanie czwarte:
Labirynty decyzji / Sztuki walki