DIALOG - POROZUMIENIE - WSPÓŁPRACA /DPW/
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
SPOTKANIA SUPERWIZYJNE 


Spotkania superwizyjne dla specjalistów pracujących w obszarze profilaktyki narkomanii: 

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice w ramach realizacji zadania publicznego"Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych". Spotkania dostępne są nieodpłatnie dla mieszkańców gminy Wadowice oraz osób zawodowo pracujących dla mieszkańców Gminy Wadowice.

Zapraszamy wejdź do:
spotkanie superwizyjne
II spotkanie superwizyjne
III spotkanie superwizyjne