DIALOG - POROZUMIENIE - WSPÓŁPRACA /DPW/
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
SPOTKANIA SUPERWIZYJNE DLA SPECJALISTÓW


Spotkania superwizyjne dla specjalistów pracujących w obszarze profilaktyki narkomanii: 
wejdź do:  DPW -  notka informacyjna

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice w ramach realizacji zadania publicznego "Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych".