WRPI FORUM
PROFILAKTYKA WSKAZUJĄCA 
UZALEŻNIENIA I ZACHOWANIA RYZKOWNE

SPOTKANIA, WSPÓŁPRACA, SZKOLENIA 

 


Ogólnym złożeniem Forum Profilaktycznego - Widzieć, Rozumieć, Przeciwdziałać, Integrować w roku 2022 jest wspieranie procesu współpracy osób, instytucji, szkół, placówek, NGO, kościoła, przedsiębiorców i innych podmiotów, które mogą być zainteresowane lub które aktualnie posiadają zasoby umożliwiające aktywny dialog i podejmowanie działań w zakresie profilaktyki uzależnień i innych zachowań ryzykownych w Gminie Wadowice.

Wypracowane Dobre Praktyki zostaną udostępnione dla partnerów FORUM WRPI w okresie od września do listopada 2022 w formach dostępnych dla specjalistów, jak i dla ogółu mieszkańców.