DPW-TIME
PROFILAKTYKA WSKAZUJĄCA
SZKOLENIA WARSZTATOWE DLA PRAKTYKÓW


Spotkania szkoleniowe dla osób pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień: 

Spotkania szkoleniowe kierowane są do osób podejmujących działania w obszarze profilaktyki uzależnień, a ich celem jest wspieranie w rozwoju zawodowym, dbałość o poszerzanie perspektyw z których można podejmować interwencje profilaktyczną, tak aby wzbudzać motywacje do zmiany u osób eksperymentujących lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Szkolenia stanowią inspiracje dla budowania realnej i efektywnej współpracy w środowisku lokalnym oraz stanowią propozycje wsparcia merytorycznego dla superwizji zawodowej oraz spotkań grupy Ballinta.

Kierunki pracy szkoleniowej:

Szkolenia są nieodpłatne do mieszkańców Gminy Wadowice oraz dla osób zawodowo pracujących dla mieszkańców Gminy Wadowice i realizowane są w ramach zadania publicznego „ Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych”. Osoby zainteresowane z poza Gminy Wadowice mogą korzystać z oferty odpłatnie.