DPW-TIME
PROFILAKTYKA WSKAZUJĄCA
SZKOLENIA WARSZTATOWE DLA PRAKTYKÓW


MOŻLIWOŚCI PRACY NAD ZMIANĄ ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH – WPROWADZENIE DO DIALOGU MOTYWUJĄCEGO

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z możliwościami wpływania na  motywację do zmiany u osób eksperymentujących lub uzależnionymi od substancji  psychoaktywnych.


Szkolenie obejmie następujące zagadnienia: 

  • Podstawowe informacje nt. Dialogu Motywującego (DM) - źródła,  główne założenia, procesy DM, możliwości zastosowania w zakresie  uzależnień od narkotyków (w tym program FreD Goes Net, program  Candis); 
  • Zmiana jako proces 
  • Ambiwalencja w procesie zmiany 
  • Język Zmiany – Język Podtrzymania – ćwiczenie umiejętności  rozpoznawania, 
  • Przykłady rozmów motywujących 

DPW-TIME 2021