MDR
PROFILAKTYKA SELEKTYWNA ZACHOWAŃ TRUDNYCH I UZALEŻNIEŃ
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA MŁODZIEŻY


Zapraszamy do współpracy w programie Młodzieżowy Doradca Rówieśniczy nauczycieli, wychowawców, rodziców

Odbiorcy: dzieci, młodzież w wieku 14-19 lat
Czas trwania: 16 godzin / 4 spotkania po 4 godziny


Celem Programu MDR jest wsparcie młodzieży w rozwoju umiejętności i kompetencji społecznych.
Ważne miejsce znajduje w programie uważność, wartość ciszy, planowanie i realizacja wartości życia, zdrowia, szacunku, odpowiedzialnego rozpoznawania potrzeb, współpracy.

Koncepcja programu oparta jest na spostrzeżeniu, że wielu nastolatków usiłuje samodzielnie radzić sobie z trudnościami, które często ich przerastają. Jeśli szukają pomocy, to zazwyczaj u rówieśników mających podobny system wartości oraz takie same oczekiwania i doświadczenia. Rówieśnicy z kolei starają się pomagać jak najlepiej, ale z powodu braku odpowiedniej wiedzy i umiejętności ich pomoc ma tylko ograniczoną skuteczność. Często zaś sami pomagający uwikłani są również w podobne problemy.

Program ma za zadanie tak przygotować młodych ludzi, aby byli oni dobrymi słuchaczami dostarczającymi rzetelnych informacji, udzielającymi potrzebnego wsparcia oraz kierującymi do specjalistów, gdy sytuacja i skala problemu tego wymaga.

W obszarze komunikacji uczestnicy będą wspierani w rozwijaniu umiejętności i zasad obecnych w Dialogu Motywującym oraz w odkrywaniu aktualnie dostępnych form komunikacji w dialogu otwartym.


Spotkanie pierwsze:
Rozwój osobisty / Siła wartości

Spotkanie drugie:
DM / ukierunkowanie / planowanie

Spotkanie trzecie:
Cisza / Uważność

Spotkanie czwarte:
Kreatywność / Odpoczynek