FRED GOES NET
PROFILAKTYKA SELEKTYWNA UZALEŻNIEŃ
WARSZTAT DLA MŁODZIEZY Z ZACHOWANIAMI RYZYKOWNYMI


Zapraszamy do współpracy w programie FRED GOES NET, rodziny, szkoły, policje, MOPS, sądy, prokuraturę, wspierające osoby dorosłe

Odbiorcy: młode osoby eksperymentujące lub używające szkodliwie legalnych czy nielegalnych substancji odurzających - osoby nieuzależnione w wieku 13-19 lat., w razie potrzeby do 24r.ż.
Do programu nie kwalifikują się osoby uzależnione lub używające heroiny.
W razie potrzeby odbiorcami programu mogą być osoby nawet do 24 r.ż.


Czas trwania: 1 spotkanie i rozmowa z prowadzącym oraz 8 godzin pracy w grupie
Gdzie: Centrum Profilaktyki Społecznej   – realizator Dorota Oboza, tel: 692 781 928


Zgłoszenie do udziału"


Program Fred Goes Net
• Zakłada, że użycie substancji powinno skutkować odpowiednim i natychmiastowym działaniem motywującym do zmiany
• Działaniami NIE OBEJMUJEMY CAŁYCH GRUP FORMALNYCH (jak np. klasy szkolne, grupy wychowawcze)
• Grupy formują się w wyniku rekrutacji poszczególnych osób

CELE programu:
• Zachęcenie użytkownika do zastanowienia się nad kwestią używania substancji
• Dostarczenie informacji na temat substancji, efektów działania i ryzyka
• Umożliwienie spojrzenia na problematykę używania narkotyków i alkoholu z innej niż jego dotychczasowa perspektywy
• Skonfrontowanie uczestnika programu z ograniczeniami wynikającymi z używania przez niego substancji psychoaktywnych i ich wpływem na jego zachowanie
• Wzbudzenie motywacji do zmiany postaw i zachowania
• Umożliwienie podejmowania przemyślanych decyzji w oparciu o adekwatną samoocenę
• Zachęcenie użytkownika do oceny ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych
• Informowanie na temat możliwych form pomocy

 Chcesz pomóc?

Skontaktuj się z najbliższym realizatorem!
Zapoznaj się z ulotką. Przekaż ulotkę i informację o programie innym.
Współpraca, to porozumienie instytucji i podmiotów kierujących z realizatorami.

Poinformuj o Programie FreD
Przekaż ulotkę
pokaż film
skorzystaj z wiarygodnego źródła info

skieruj do programu FRED GOES NET

Kandydatów do programu może kierować: szkoła, policja czy straż miejska, sąd, prokuratura

oraz osoby prywatne: rodzice, opiekunowie prawni, nauczyciel, trener, babcia, dziadek, brat, siostra, sąsiad/ka, itd. - każdy może pomóc!

Do programu można zgłosić się także samemu.

Program jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. www.programyrekomendowane.pl