Projekt Profilaktyczny AGRADO - Widzieć - Rozumieć - Przeciwdziałać  realizowany jest przez nas od roku 2006. 


W okresie kilkunastu lat pracy udało nam się zebrać wiele doświadczeń, które pozwalają nam aktualnie na swobodną refleksje oraz krytyczną analizę społeczną w obszarze podejmowanych działań profilaktycznych. 


Dla realizacji celów Projektu Widzieć - Rozumieć - Przeciwdziałać podejmujemy działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego. 


Dla - Widzieć - Rozumieć - Przeciwdziałać - realizujemy programy własne oraz zadania publiczne.