PRZY-STAŃ
PROFILAKTYKA WSKAZUJĄCA 
SPOTKANIA DLA RODZIN W KRZYSIE


Zapraszamy do udziału w spotkaniach warsztatowych prowadzonych w oparciu o DM i Dialog Otwarty oraz wybrane elementy interwencji kryzysowej, rodziny w fazie kryzysu przyjmowania choroby, niepełnosprawności lub uzależnienia.

Odbiorcy: rodziny w kryzysie
Czas trwania: 2 spotkania x 4 godziny lub 4 x 2 godziny


Udział w spotkaniach dla rodzin będzie stanowić okazje do rozwijania konkretnych umiejętności, które mogą pomóc w wypracowaniu nowych możliwości wzajemnego wsparcia w nowej sytuacji życiowej.

W PRZY-STAŃ pracujemy w kilku obszarach:
• Potrzeby i oczekiwania.
• Rola masek i drama ról.
• Młyn na wodę zmian.
• Wielki oręż czy szabelka.

Warsztat PRZY-STAŃ może pomóc w decyzji o wybraniu dalszej współpracy w ramach warsztatów o charakterze treningowym lub terapeutycznym DMZ-TIME.