ROZUMIEĆ

 ROZUMIEĆ - PROFILAKTYKA SELEKTYWNA

Działania kierowane do osób lub grup podwyższonego ryzyka ich celem jest uprzedzanie podejmowania zachowań trudnych i ryzykownych.

  • dostarczanie informacji
  • wzbogacanie wiedzy
  • wspieranie rozwoju
  • wspieranie życia rodzinnego
  • wspieranie w rozwoju lub trening kreatywności
  • wspieranie w rozwoju lub trening umiejętności społecznych
  • wspieranie w rozwoju lub trening umiejętności zawodowych

Nasze programy kierowane są do dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, wychowawców, specjalistów, pracowników, przedsiębiorców.