PRZECIWDZIAŁAĆ

PRZECIWDZIAŁAĆ - PROFILAKTYKA WSKAZUJĄCA

Działania kierowane do osób lub grup wysokiego ryzyka ich celem jest zmiana zachowań trudnych i ryzykownych.

  • dostarczanie informacji
  • wzbogacanie wiedzy, zmiana przekonań
  • wspieranie zmiany i usprawnianie rozwoju
  • wspieranie lub rekonstrukcja życia rodzinnego
  • trening kreatywności i terapia zachowań trudnych
  • trening umiejętności społecznych i wspieranie w rozwoju
  • trening umiejętności zawodowych i wspieranie w rozwoju

Nasze programy kierowane są do dzieci, młodzieży, rodziców, pracowników.